Label

X.C. Xiong, A. Redjaïmia, M. Gounéb

Materials Characterization  61(2010)  pp:1245–1251 

Shu Zhou, Ying Wang, Nailu Chen, Yonghua Rong1, Jianfeng Gu

Materials Science Forum Vols. 654-656 (2010)  pp 82-85

Xiaohui Liu, Jianfeng Gu, Yao Shen, Ju Li, Changfeng Chen.

Acta Materialia. 2010, 58 (2): 510-523.

韩利战, 顾剑锋, 潘健生

材料热处理学报 第31卷 第1期 2010年1月

韩利战,, 顾剑锋, 潘健生

上海交通大学学报 第44卷 第1期 2010年1月

Copyright 2014 © 上海交通大学材料改性与数值模拟研究所