Label

张乐福,毛新阶,刘庆冬,何 龙,马武江,王元华,李志坤

中国核电,2018

张星,陆海明,李传维,顾剑锋

中国科技论文,2018

Zhihui Chen, Jianfeng Gu, Lizhan Han

Metallography, Microstructure, and Analysis, 2018

Xiaoli Zhao, Chuanwei Li, Lizhan Han, Jianfeng Gu

Metals and Materials International, (2018)

Gang Shen, Cheng Wu Zheng, Jian Feng Gu, Dian Zhong Li

Acta Metallurgica Sinica. (English Letters) (2018)

Qingdong Liu,Yihua Chen,Chuanwei Li,Jianfeng Gu

 Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.), 2018

杨继兰, 蒋元凯, 顾剑锋, 郭正洪, 陈海龑

金属学报, 2018

Daming Tong , Jianfeng Gu , George E. Totten

International Journal of Mechanical Science, 2018

Gang Shen, Baojia Hu, Chengwu Zheng, Jianfeng Gu, Dianzhong Li

Computational Materials Science, 2018

Bo Wang, Xingfeng Zhao, Wenzheng Li, Ming Qin, Jianfeng Gu

Applied Surface Science, 2018

Jilan Yang, Yisi Song, Yufei Lu, Jianfeng Gu, Zhenghong Guo

Materials Science & Engineering A, 2018

H.Z. Zhong, X.Y. Zhang, S.X. Wang, J.F. Gu

Materials and Design, 2018

共 2 页,当前第 1 页,共 16 条记录

Copyright 2014 © 上海交通大学材料改性与数值模拟研究所