Label

Xiaohui Liu, Jianfeng Gu, Yao Shen, Changfeng Chen.

Scripta Materialia. 2008, 58 (7): 564-567.

Liu, Z.W.,  Fu, W.J.,  Liu, M.,  Gu, J.F.,  Ma, C.Y.,  Zhang, Q.Y.  

Surface and Coatings Technology   Volume 202, Issue 22-23, 30 August 2008, Pages 5410-5415

Chen, N.L.,  Zhang, W.M.,  Gu, J.F.,  Zuo, X.W. ,  Xu, J. 

International Heat Treatment and Surface Engineering Volume 2, Issue 3-4, 2008, Pages 109-115

Lauralice C.F. Canale, Xin Yao, Jianfeng Gu, George E. Totten

Int. J. Microstructure and Materials Properties, Vol. 3, Nos. 4/5, 2008

Xiaowei Hao, Jianfeng Gu, Nailu Chen, Weimin Zhang, Xunwei Zuo

Applied Thermal Engineering 28 (2008) 1925–1931

Zhijun Jiang, Xiaoling Li, Jianfeng Gu, Mingjuan Hu, Zuchang Zhu

Applied Surface Science 254 (2008) 7361–7364

Zhi-Jun Jiang, Xiao-Ling Li, Jian-Feng Gu, Ming-Juan Hu, Zu-Chang Zhu

Surface & Coatings Technology 202 (2008) 2638–2643

Jing Wang, Jianfeng Gu, Xuexiong Shan, Xiaowei Hao, Nailu Chen, Weimin Zhang

Journal of Materials Processing Technology 202(2008)188–194

Ming Wen, Jian-Feng Gu, Gang Liu, Zhen-Bo Wang, Jian Lu

Applied Surface Science 254 (2008) 2905–2910

Ming Wen, Gang Liu, Jian-feng Gu, Wei-ming Guan, Jian Lu

Surface & Coatings Technology 202 (2008) 4728–4733

潘健生, 王婧, 韩利战, 顾剑锋

金属热处理 第33卷 第1期 2008年 第3-8页

张俊鸽,张伟民,郝晓伟,马烨

材料热处理学报 2008

周澍; 陈乃录; 张伟民; 李南;

金属热处理 2008

龙永强; 刘平; 刘勇; 张伟民

材料导报  2008

 陈乃录; 张伟民;

金属热处理  2008年

共 2 页,当前第 1 页,共 16 条记录

Copyright 2014 © 上海交通大学材料改性与数值模拟研究所