Label

Zhenhua Ye , Chuanwei Li  , Mengyao Zheng , Xinyu Zhang , Xudong Yang , Jianfeng Gu

International Journal of Plasticity 152 (2022) 103247

Xinyu Zhang , Chuanwei Li  , Minghui Wu, Zhenhua Ye  , Qing Wang , Jianfeng Gu

Acta Materialia;Volume 227, 1 April 2022, 117718

 

Zhenhua Ye  , Chuanwei Li  , Xinyu Zhang , Yu Liao a , Jianfeng Gu 

Materials Characterization,Volume 192, October 2022, 112232

 

Mengyao Zheng , Chuanwei Li , Zhenhua Ye, Xinyu Zhang , Xudong Yang , Qing Wang  , Jianfeng Gu  

Scripta Materialia,Volume 222, 1 January 2023, 115016

 

Xinyu Zhang, Chuanwei Li , Mengyao Zheng , Xudong Yang , Zhenhua Ye , Jianfeng Gu

Journal of Materials Science & Technology 117 (2022) 99–108

Mengyao Zheng , Chuanwei Li  , Lunfeng Zhang  , Xinyu Zhang , Zhenhua Ye , Xudong Yang , Jianfeng Gu 

Materials Science and Engineering: A;Volume 840, 18 April 2022, 142933

Xudong Yang  , Chuanwei Li  , Miao Zhang  , Zhenhua Ye  , Xinyu Zhang , Mengyao Zheng, Jianfeng Gu , Haohui Zhu  , Fang Wang 

Materials Science & Engineering A 840 (2022) 14291

Xudong Yang , Chuanwei Li , Miao Zhang , Zhenhua Ye  , Xinyu Zhang  , Mengyao Zheng  , Jianfeng Gu , Jianjun Li  , Sijia Li 

Wear 496–497 (2022) 204285

Zhenhua Ye, Chuanwei Li, Mengyao Zheng, Xinyu Zhang, Xudong Yang, Qing Wang & Jianfeng Gu

MATER. RES. LETT. 2022, VOL. 10, NO. 11, 736–743

ZHENHUA YE, CHUANWEI LI , and JIANFENG GU

JOM volume 74, pages4154–4161 (2022)

Chunpeng Liu, Guanzhen Zhang, Chuanwei Li, Jianfeng Gu & Ruiming Ren

Tribology Transactions ,Volume 65, 2022 - Issue 6

Hao Wang, Jing Wang, Jun Xu, Jianfeng Gu, Zhenghong Guo & Ning Yu

HEAT TREATMENT AND SURFACE ENGINEERING Volume 4, 2022 - Issue 1

Tong Daming, Zhang Ziyang, Li Zhuguo, Gu Jianfeng, Li Sijia, Zhang Qunli, Li Chuanwei, Zhao Junyu & Hu Zhaonan

 Heat Treatment and Surface Engineering Volume 4, 2022 - Issue 1

Bo Wang , Bin Liu , Jianfeng Gu  , Marcel A.J. Somers  

Surface & Coatings Technology 438 (2022) 128408

Ruohan Feng  , Zhenhua Ye  , Qu Jiang  , Chuanwei Li, Jianfeng Gu  , Fang Song

Journal of Power Sources 542 (2022) 231774

共 2 页,当前第 1 页,共 19 条记录

Copyright 2014 © 上海交通大学材料改性与数值模拟研究所