Label

Liu, X., Gu, J., Shen, Y., & Li, J.

NPG Asia Materials, 2016, 8(10): e320.

Mu Lin, Xingfeng Zhao, Lizhan Han, Qingdong Liu, Jianfeng Gu

Metallography Microstructure and Analysis, 2016, 5(6): 520-527

Xingang Tao, Lizhan Han, Jianfeng Gu

ISIJ International, 2015, 55(12): 2639-2647

Yang L, Huang F, Guo Z, et al

Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), 2016, 21(4): 406-410.

Huang F, Yang J, Guo Z, et al.

Materials Science and Engineering: A, 2016, 651: 224-232.

C. W. Li, L. Z. Han, K. Xiong, Q. D. Liu, J. F. Gu, W. M. Zhang.

Journal of Microscopy, 2016, 264(2): 252-258

C.W. Li, L.Z. Han, X.M. Luo, Q.D. Liu, J.F. Gu*

Journal of Nuclear Materials, 2016(477):246-256

Qingdong Liu, Haiming Wen, Han Zhang, Jianfeng Gu, Chuanwei Li, Enrique J. Lavernia

Metallurgical and Materials Transactions A, 2016, V47(5):1960–1974

Xiaomeng Luo, Lizhan Han and Jianfeng Gu *

Metals,2016,6(1):1-14

Xingang Tao, Lizhan Han, and Jianfeng Gu

Steel research International 2016,v87(5):571-580

Xun Qiao, Lizhan Han, Weimin Zhang and Jianfeng Gu

 ISIJ international, 2016,56(1),140-147

Kai Xiong, Haiming Lu, Jianfeng Gu

Computational Materials Science, 2016(115):214-226

Kai Xiong, Yiyang Zhang and Jianfeng Gu

Materials Science Forum,  2016(850): 379-385

共 2 页,当前第 1 页,共 19 条记录

Copyright 2014 © 上海交通大学材料改性与数值模拟研究所